main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 12.07.2024
Meniny ma: Nina
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Projekt APVV č. 0619-10
„Umelecké a spoločenské funkcie súčasného slovenského divadla“


ANOTÁCIA:
Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied je jediným riešiteľom, t. j. koordinátorom projektu č. 0619-10 APVV „Umelecké a spoločenské funkcie súčasného slovenského divadla“ (Artistic and social functions of contemporary Slovak theatre). Zámerom projektu je charakterizovať estetický, umelecký a spoločenský prínos slovenského divadelného umenia na konci 20. a začiatku 21. storočia, nakoľko táto problematika nebola doteraz komplexne a systematicky riešená. Vytvoriť teatrologické texty reflektujúce transformáciu podmienok pre divadelné umenie a ich dopad na umelecké výsledky a estetické potreby diváka v transformujúcej sa spoločnosti.
Projekt má dve etapy:
1. 2011 – 2013: Výskumno-heuristická etapa
2. 2013 – 2014: Syntetizujúca etapa

REALIZÁCIA PROJEKTU: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike