main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 12.07.2024
Meniny ma: Nina
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska


Evidenčné číslo projektu: 26240120035
Trvanie projektu: 1.12.2010 - 30.11.2013
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Gerát
Riešitelia projektu za ÚDFV SAV: PhDr. Elena Knopová, PhD., prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc., PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.

Projekt v rámci výzvy OPVaV-2009/4.1./03.-SORO Operačný program: OP Výskum a vývoj; Prioritná os: 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK; Opatrenie: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji s názvom Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (č. projektu 26240120035) sa začal riešiť dňa 01.12.2010.

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike