main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 16.06.2024
Meniny ma: Blanka
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Dúbravská cesta 9
841 02 Bratislava

PhDr. Katarína Ducárová
Tel. : 02/ 54 777 193
Fax : 02/ 54 773 567
E-mail : katarina.ducarova@savba.sk

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Verejné obstarávanie od 1. 7. 2013
1. Nadlimitné zákazky
2. Podlimitné zákazky
3. Zákazky podľa § 9 ods.9
4. Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 EUR podľa §21 ods.2

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike