main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 12.07.2024
Meniny ma: Nina
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Témy seminárov v ÚDFV CVU SAV v roku 2023


13. marec 2023
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
Predposledná večera (Projekt VEGA č. 2/011/23 Poetika absurdity, nonsensu a paradoxu v súčasnom divadle)

3. apríl 2023
doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.
Od okupácie po revolúciu (herecká tvorba Evy Krížikovej v časoch normalizácie) (Projekt VEGA č. 2/0049/22 Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla)

24. apríl 2023
Mgr. Klára Madunická
Branislav Kriška – teoretizujúci režisér (Projekt VEGA č. 2/0049/22 Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla)

15. máj 2023
doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.
Archívne filmové zábery ako obrazová pamäť v kontexte súčasnej kinematografie

12. jún 2023
doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
Umelé a umelecké v post-antropocentrickej trilógii Viery Čákanyovej (Projekt APVV č. 19-0522 Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film))

18. september 2023
doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.
Prvky absurdity a nonsensu v hrách Evy Maliti Fraňovej (Projekt VEGA č. 2/011/23 Poetika absurdity, nonsensu a paradoxu v súčasnom divadle)

9. október
Mgr. Zuzana Timčíková, PhD.
Výskum publika – skúsenosť medzinárodného poznania a „diera na trhu“ národnej praxe (Projekt VEGA č. 2/011/23 Poetika absurdity, nonsensu a paradoxu v súčasnom divadle)

23. október 2023
Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
Performativita v opernom umení (Projekt VEGA č. 2/011/23 Poetika absurdity, nonsensu a paradoxu v súčasnom divadle)

6. november 2023
PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
Režisér Peter Mikulík cez prizmu vybraných divadelných inscenácií (Projekt VEGA č. 2/0049/22 Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla)


Semináre sa konajú v Ústave divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, II. poschodie budovy Ústavov spoločenských vied SAV, vždy o 10.00 hod.
(Tel: 02/5477 7193).


empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike