main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 26.01.2020
Meniny ma: Tamara
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Témy seminárov v ÚDFV CVU SAV v roku 2019


4. marec 2019
doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
Obraz umelca a jeho spoločenské konotácie v televíznom filme 1990 – 1993
(projekt VEGA č. 2/0120/18 Inštitucionálne, produkčné a koprodukčné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989)

18. marec 2019
doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.
Divák, emócie a narácia v dokumentárnom filme

1. apríl 2019
Mgr. Michal Michalovič
Dominik Tatarka – scenárista

15. apríl 2019
Mgr. Lucia Mihálová
Reflexia Nežnej revolúcie a 90. rokov v súčasnom slovenskom divadle
(projekt VEGA č. 2/0173/19 Cesta slovenského divadla od uzavretej k otvorenej spoločnosti - udalosti, osobnosti, inscenácie)

29. apríl 2019
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
Reinhardt v Bratislave 1893 - ako to naozaj bolo?
(projekt APVV č. 15-0764 Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra – kontinuita a diskontinuita)

6. máj 2019
Mgr. Dáša Čiripová, PhD.
Tlak exkluzivity (antická dráma v súčasnom slovenskom divadle)
(projekt VEGA č. 2/0110/19 Poetiky súčasného scénického umenia)

20. máj 2019
Mgr. Zuzana Timčíková
Súčasné tendencie vo fungovaní a umeleckom smerovaní nezávislej divadelnej scény na západnom Slovensku
(projekt VEGA č. 2/0110/19 Poetiky súčasného scénického umenia)

3. jún 2019
Mgr. Lenka Králiková Hashimoto
Autoportrét ako žáner v japonskej dokumentárnej kinematografii
(projekt VEGA č. 2/0120/18 Inštitucionálne, produkčné a koprodukčné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989)

16. september 2019
Mgr. Zuzana Spodniaková, PhD.
Kruté vzťahy v slovenských inscenáciách ruských autorov (V. Sigarev, I. Vyrypajev, J. Klavdijev, J. Griškovec, bratia Presňakovovci a i.) po roku 1989
(projekt VEGA č. 2/0173/19 Cesta slovenského divadla od uzavretej k otvorenej spoločnosti - udalosti, osobnosti, inscenácie)

4. november 2019
Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
Biblické témy v operných inscenáciách Romea Castellucciho
(projekt VEGA č. 2/0110/19 Poetiky súčasného scénického umenia)

2. december 2019
PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
Rok 1968 – vplyv politicko-spoločenských zmien na slovenské divadlo (aj so zameraním na slovensko-ruské vzťahy)
(projekt APVV č. 15-0764 Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra – kontinuita a diskontinuita)

9. december 2019
PhDr. Elena Knopová, PhD.
Brecht na Slovensku
(projekt APVV č. 15-0764 Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra – kontinuita a diskontinuita)

*Semináre sa konajú v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, II. poschodie budovy Ústavov spoločenských vied SAV vždy o 10.00 hod.
(Tel: 02/5477 7193).
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 30. 12. 2019 - ©Mike