main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 16.06.2024
Meniny ma: Blanka
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur
Foto Dudkova

doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka

Narodená: 1977 v Levoči
E-mail: janadudkova@gmail.com
Tel.: +421 907 570 204

Vedecké zameranie:
post-socializmus v slovenskej kinematografii a televíznom filme, balkanizmus, multikulturalizmus, postkoloniálne teórie

Komunikačné cudzie jazyky:
angličtina, srbčina, chorvátčina, čeština

Vzdelanie:
2001 – Mgr. v odbore filmové a televízne umenie a veda: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta; diplomová práca „Bez mena otca. Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu: nostalgia, hystéria, melanchólia“
2005 – PhD. v odbore teória filmu, rozhlasu a televízie: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta; dizertačná práca „Balkanizmus a srbský film 1989 – 2005“
2007 – 2008 – odborná stáž na Katedre filmových studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Praha, Česká republika)
2011 – doc. v odbore filmové umenie a multimédiá: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta; habilitačná práca „Slovenský film v ére transkulturality“

Zamestnania:
od 2001 – Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV (predtým Kabinet divadla a filmu SAV, neskôr Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV), vedecká pracovníčka
2001 – 2012 – VŠMU v Bratislave, odborná asistentka na Filmovej a televíznej fakulte
2013 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, docentka na Katedre filmových studií

Pedagogická činnosť:
Prednáša v rámci doktorandského štúdia v ÚDFV CVU SAV ako EVI FF UKF Nitra. V roku 2013 pôsobila na mieste docentky na Katedre filmových studií FF UK v Prahe kde vyučovala dejiny filmu, postkoloniálne teórie a slovenský film. V rokoch 2001 - 2012 prednášala ako odborný asistent na FTF VŠMU v Bratislave, kde sa špecializovala najmä na súčasný svetový film, balkanizmus, multikulturalizmus a slovenskú kinematografiu. V roku 2008 viedla v rámci odbornej stáže na FF UK v Prahe seminár o balkanizme a balkánskych kinematografiách.

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:
od 2000 – redaktorka časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon (vydáva ASFK, Bratislava)
2005 – 2007 – členka Výberovej komisie MFF Art Film, Trenčianske Teplice
2005 – 2009 – členka redakčnej rady teatrologického časopisu Slovenské divadlo (vydáva ÚDFV SAV, SR)
2006 – kurátorstvo sekcie Iný Balkán, MFF Bratislava
od 2007 – členka redakčného okruhu časopisu pre teóriu, históriu a estetiku filmu Iuminace (vydáva NFA, Praha)
2008 – 2015 – členka komisie č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (VEGA)
2009 – dramaturgická príprava sekcie Srbský film, Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa FEBIOFEST Bratislava
od 2010 – členka medzinárodnej rady časopisu Studies in Eastern European Cinema (vydáva Routledge, Veľká Británia)
od 2010 – členka odborných komisií Audiovizuálneho fondu (striedavo programy 3 a 1.3)
od 2012 – členka grémia Ceny Iluminace za najlepšiu vedeckú prácu v oblasti filmových štúdií
2015 – vedúca programového výboru 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Screen Industries in East-Central Europe - Transformation Processes and New Screen Media Technologies
od 2016 – členka Odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 2.1.6 estetika na Filozofickej fakulte UKF v Nitre
2016 – 2019 – členka Odborovej rady pre filmovú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe, ČR

Ocenenia:
2002 – tvorivá prémia Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu v oblasti audiovizuálnej teórie a kritiky za knihu Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu
2009 – tvorivá prémia Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu v oblasti audiovizuálnej teórie a kritiky za knihu Balkán alebo metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov
2012 – tvorivá prémia Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu v oblasti audiovizuálnej teórie a kritiky za knihu Slovenský film v ére transkulturality
2013 – certifikát grantovej agentúry VEGA o dosiahnutí vynikajúcich výsledkov za projekt VEGA 2/0171/12 - Multikulturalita vo filmovej teórii a praxi

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike