main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 25.06.2017
Meniny ma: Tadeáš
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-ur1209554
content-ulcontent-ur
Foto Knopova

PhDr. Elena Knopová, PhD.

riaditeľka, semostatná vedecká pracovníčka

Narodená 1981 v Banskej Bystrici
e-mail: elena.knopova@savba.sk
tel.: (+421 2) 5477 7193
fax: (+421 2) 5477 3567
mobil: (+421) 904 684 130

Vzdelanie:

2002 – Bc. (bakalár) odbor divadelné umenie – Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, záverečná práca: „Interakcia jednotlivých umeleckých druhov v divadelnom umení“
2004 – Mgr. (magister) – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, diplomová práca: „Špecifiká televíznej a divadelnej dramaturgie“
2005 – PhDr. (doktor filozofie) – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, rigorózna práca: „Televízna dramaturgia a divadlo. Masmediálna verzia slovenského klasika“
od 2006 – externé doktorandské štúdium – Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, odbor dejiny a teória divadelného umenia, téma dizertačnej práce: „K teórii súčasnej slovenskej drámy (po roku 1990)“

Zamestnania:

2002 – Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen, dramaturgia
2003 – Mestské divadlo, Žilina, dramaturgia
od 2005 doteraz – Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, odborná pracovníčka
od 2007 doteraz - Fakulta dramatických umení Akladémie umení Banská Bystrica, odborná asistentka

Pedagogická činnosť:

Prednáša na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici predmety Teória drámy, Osobnosti slovenskej drámy, Základy mediálnej komunikácie a Nové trendy divadla 20. storočia a vedie seminár Analýza dramatického diela.

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:

2007 - hodnotiteľka v rámci Kritickej platformy - festival Dotyky a spojenia v Martine

Vedecké zameranie:

teória súčasnej slovenskej drámy, divadelná a televízna dramaturgia, teória a dejiny masmédií

Komunikačné cudzie jazyky:

angličtina, nemčina, čeština

Fotogaléria

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 19. 06. 2017 - ©Mike
'); // ?>