main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 21.04.2024
Meniny ma: Ervín
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.

samostatný vedecký pracovník

Narodený: 1987 v Bratislave
E–mail: karol.misovic@savba.sk

Vedecké zameranie:
dejiny slovenského a českého divadla, profily slovenských a českých hereckých a režijných osobností 20. storočia, súčasné slovenské činoherné a muzikálové divadlo

Komunikačné cudzie jazyky:
angličtina

Vzdelanie:
2010 – Bc. v odbore teória a kritika divadelného umenia: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta; bakalárska práca „Herecký profil Karola Machatu“
2012 – Mgr. art. v odbore teória a kritika divadelného umenia: Vysoká škola múzických umení Bratislave, Divadelná fakulta; diplomová práca „Goldoni na Slovensku (Inscenačná tradícia hier Carla Goldoniho na Slovensku)“
2015 – PhD. v odbore teória a kritika divadelného umenia: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta; dizertačná práca „Režisér Ján Borodáč vo vývine slovenskej činohry (Režijné obdobie v rokoch 1924 – 1938)“
2020 – doc. v odbore divadelné umenie:– Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta; habilitačná prednáška „Slovenská klasika na profesionálnych slovenských javiskách po roku 2000“

Zamestnania:
2012 – 2019 – Divadelný ústav Bratislava, odborný pracovník
od 2016 – Vysoká škola múzických umení Bratislava, pedagóg
od 2019 – Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, vedecký pracovník

Pedagogická činnosť:
Prednáša v rámci bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na DF VŠMU, predmet Dejiny slovenského a českého divadla.

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:
2010 – 2012 – člen Akademického senátu VŠMU
2014 – 2019 – interný hodnotiteľ Slovenského komorného divadla Martin
2015, 2016, 2018 – člen dramaturgickej rady festivalu Dotyky a spojenia
2020 – 2021 – interný hodnotiteľ Divadla Andreja Bagara v Nitre
2021 – kurátor slovenského programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra
2021 – 2022 – člen Hodnotiacej komisie Ceny ministra kultúry SR
2022 – člen Správnej rady Centra vied o umení SAV, v. v. i.

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike