main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 03.03.2024
Meniny ma: Bohumil, Bohumila
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur
Foto Mistrik

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.

generálny riaditeľ Centra vied o umení, v.v.i., vedúci vedecký pracovník

Narodený: 1953 v Bratislave
E–mail: milos.mistrik@savba.sk
Tel.: +421 2 5477 7193
Mobil: +421 905 614 389

Vzdelanie:
1976 – vysokoškolské vzdelanie v odbore divadelná veda: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta; diplomová práca „Dramatický text a predstavenie“
1984 – CSc. v odbore divadelná veda: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta; dizertačná práca „Výrazové prostriedky činoherného herectva“
1984 – PhDr. (rigorózna skúška) v odbore divadelná veda: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
1998 – doc. v odbore slovenská literatúra: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied; habilitačná práca „Podoby slovenskej dramatiky“
2003 – DrSc. – Slovenská akadémia vied, Bratislava, doktorská dizertačná práca „Slovenská absurdná dráma“
2009 – prof. v odbore dejiny a teória divadelného umenia: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, inauguračná prednáška „Jacques Copeau a európske divadlo“

Vedecké zameranie:
dejiny divadla a drámy, francúzske divadlo, teória divadla a masmédií

Zamestnania:
od 1980 – Slovenská akadémia vied, Bratislava (pracovisko postupne menilo názvy: Sekcia divadla a filmu Umenovedného ústavu, Kabinet divadla a filmu, Ústav divadelnej a filmovej vedy, Centrum vied o umení), vedecký pracovník, v rokoch 1990 – 2008 riaditeľ, od decembra 2018 generálny riaditeľ
1979 – 1995 – časopis Slovenské divadlo, výkonný redaktor (1979 – 1986), hlavný redaktor (1987 – 1995)
1994 – 1995 – Slovenská televízia, Bratislava, 1994, programový riaditeľ STV
1996 – 1998 – Národné divadelné centrum, Bratislava, odborný pracovník
1998 – 2002, 2005 – 2006 – Akadémia umení v Banskej Bystrici, docent
2000 – 2021 – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, profesor
2004 – Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, Paríž, hosťujúci profesor

Ocenenia:
1995 – Výročná Cena Literárneho fondu v oblasti divadelnej kritiky a teórie za knihu Kapitoly o hereckom umení
2000 – Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 1999 v kategórii spoločenských vied za dielo Slovenské divadlo v 20. storočí
2002 – Pamätný list pri príležitosti 5. výročia založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici
2003 – Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2002 v kategórii spoločenských vied za dielo Slovenská absurdná dráma
2004 – Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2003 v kategórii spoločenských vied za dielo Herecké techniky 20. storočia
2007 – Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2006 v kategórii spoločenských vied za dielo Jacques Copeau a jeho Starý holubník
2013 – Zlatá medaila Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2020 – Výročná cena Literárneho fondu v oblasti divadla za dielo Max Reinhardt a/und Bratislava/Pressburg

Knižné publikácie
Kompletné textové verzie (fulltexty) vybraných prác – Divadlo – Masmédiá – Iné Linky: http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1218
https://sk.wikipedia.org/wiki/Miloš_Mistrík

Fotogaléria

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike