main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 09.08.2022
Meniny ma: Ľubomíra
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur
Foto Mojzisova

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.

vedecká pracovníčka

Narodená 1975 v Brezne
e-mail: michaela.mojzisova@gmail.com

Vzdelanie:
1998 – Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra hudobnej vedy, záverečná práca: „Opera SND v rokoch 1949 – 1989“
2010 – PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra hudobnej vedy, dizertačná práca: „Slovenská opera po roku 1989 vo svetle inscenačných poetík“

Vedecké zameranie: dejiny a teória opernej tvorby, dejiny slovenského operného divadla, súčasné európske operné divadlo

Zamestnania:
1998-2012 – Divadelný ústav Bratislava, Oddelenie dokumentácie a divadelnej informatiky
2012-2016 – Hudobný život, odborná redaktorka
od 2012 – Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, vedecká pracovníčka
od 2013 – Slovenské divadlo, hlavná redaktorka

Pedagogická činnosť:
Prednáša v rámci doktorandského štúdia v ÚDFV SAV ako EVI FF UKF Nitra (predmety Analýza a interpretácia inscenácie, Dejiny operného umenia, Estetika inscenačného tvaru v opere) a na Divadelnej fakulte VŠMU (predmet Ateliér divadelnej kritiky)

Komunikačné jazyky:
nemčina, angličtina, ruština

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:
2004-2009 – členka dramaturgickej rady Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra pre výber inscenácií zo Slovenska
od 2009 – členka redakčného okruhu odborného divadelného periodika Svět a divadlo (ČR)
2011-2012 – členka Rady pre umenie, MK SR
od 2014 – členka výboru Slovenského centra AICT
od 2016 – členka hodnotiacej komisie pre Cenu ministra kultúry SR v oblasti profesionálneho umenia
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 30. 06. 2022 - ©Mike