main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 28.02.2024
Meniny ma: Zlatica
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur
Foto Mojzisova

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka

Narodená: 1975 v Brezne
E–mail: michaela.mojzisova@savba.sk

Vedecké zameranie:
teória a estetika operného divadla, súčasné operné divadlo, dejiny slovenského operného divadla

Komunikačné cudzie jazyky:
nemčina, angličtina, ruština

Vzdelanie:
1998 – Mgr. v odbore hudobná veda: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy; diplomová práca „Opera SND v rokoch 1949 – 1989“
2010 – PhD. v odbore hudobná veda: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy; dizertačná práca „Slovenská opera po roku 1989 vo svetle inscenačných poetík“

Zamestnania:
1998 – 2012 – Divadelný ústav Bratislava, Oddelenie divadelnej dokumentácie a informatiky
2012 – 2016 – odborná redaktorka časopisu Hudobný život
od 2012 – Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV (predtým Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV), vedecká pracovníčka
od 2013 – hlavná redaktorka vedeckého časopisu Slovenské divadlo/Slovak Theatre

Pedagogická činnosť:
Prednášky v rámci doktorandského štúdia v ÚDFV CVU SAV (predmety Analýza a interpretácia inscenácie, Dejiny opery, Estetika inscenačného tvaru v opere) a na Divadelnej fakulte VŠMU (predmet Ateliér kritickej tvorby), lektorka operných workshopov v rámci vzdelávacieho projektu Slovenského centra AICT “Smartheatre”.
Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:
2004 – 2009 – členka dramaturgickej rady Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra pre výber inscenácií zo Slovenska
od 2009 – členka redakčného okruhu odborného časopisu Svět a divadlo (Česko)
2011 – 2012 – členka Rady pre umenie, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
od 2014 – členka Výboru Slovenského centra AICT
od 2021 – predsedníčka Slovenského centra AICT

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike