main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 09.08.2022
Meniny ma: Ľubomíra
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur
Foto Podmakova

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.

samostatná vedecká pracovníčka

narodená 1953 v Bratislave
e-mail: dagmar.podmakova@savba.sk
tel.: (+421 2) 5477 7193
mobil: (+421) 905 636 009

Vzdelanie:
1976 – Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení Bratislava, odbor divadelná veda
1983 – PhDr. (doktor filozofie)
1998 – CSc. – SAV, odbor Teória a dejiny divadla, filmu, rozhlasu televízie

Vedecké zameranie:
dejiny slovenského divadla a drámy v období najnovších dejín, divadelná kritika, ruské divadlo inštitúcie slovenského profesionálneho divadla, kultúrna politika

Zamestnania:
(výber)
1975-1990 – Zväz slovenských dramatických umelcov – odborný tajomník pre divadlo a pre prácu s mladými umelcami
od 1992 – Kabinet divadla a filmu SAV (dnes Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)
201-2017 – Úrad SAV – členka Predsedníctva SAV

Pedagogická činnosť:
Prednáša v rámci doktorandského štúdia v UDFV SAV ako EVI FF UKF Nitra (predmety: Slovenské divadlo 2. pol. 20. storočia, Dráma a jej inscenovanie, Dejiny slovenských teórií divadla a drámy), v rokoch 2006 – 2009 prednášala v rámci programu 2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia ako EVI DF VŠMU.

Komunikačné cudzie jazyky:
ruština, nemčina, čiastočne angličtina

Knižné publikácie

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:
(výber)
2006-2010 – členka Rady LPP APVV
2006-2014 členka Akreditačnej komisie SAV
2007-2009, 2010-2011– predsedníčka Snemu SAV
od 2010 – predsedníčka Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry
2013 – do februára 2015 podpredsedníčka SAV pre 3. oddelenie vied
2013-2017 – členka Predsedníctva SAV
2013-2017 – členka Vedeckej rady SAV
2013-2017 – predsedníčka Edičnej rady SAV
od 2016 – členka redakčnej rady Culturologica Slovaca
od 2017 – členka Komisie SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer
od 2017 – členka Edičnej rady SAV

Ocenenia:
2008 – Čestná plaketa SAV Ľudovíta za zásluhy v spoločenských vedách
2010 – Výročná cena Literárneho fondu v oblasti teatrológie za knižnú publikáciu Príbeh divadla. Divadlo, ktoré nezaniklo
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 30. 06. 2022 - ©Mike