main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 28.02.2024
Meniny ma: Zlatica
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur
Foto Hodon

Mgr. Zuzana Timčíková, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka

Narodená: 1990 v Prešove
e-mail: zuzana.timcikova@savba.sk

Vedecké zameranie:
súčasné európske divadlo, nezávislá kultúra a nezávislá divadelná scéna, vplyvy kultúrnych politík na umeleckú činnosť a dramaturgiu divadiel

Komunikačné cudzie jazyky:
angličtina, francúzština

Vzdelanie:
2011 – Bc. v odbore kulturológia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická Fakulta; bakalárska práca „Kultúrny dopad vojny“
2013 – Mgr. v odbore kulturológia: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; diplomová práca „Politika a umenie: Divadelná kultúra na Slovensku (1948 – 1971)“
2020 – PhD. v odbore estetika: Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV – Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre; dizertačná práca „Transformácia slovenskej divadelnej siete po roku 1989 – mimobratislavské nezávislé divadlá a kultúrne centrá“

Zamestnania:
2014 – účastníčka programu Európska dobrovoľnícka služba, Štrasburg
2014 – 2017 – Amazon Bratislava
od 2017 – Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, vedecká pracovníčka

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:
od 2021 – členka Snemu Slovenskej Akadémie vied
od 2021 – členka odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov v programoch 1.1 Divadlo a 2.2.1 a 2.2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
od 2022 – členka výboru AICT - Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike