main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 12.07.2024
Meniny ma: Nina
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Základné informácie

Slovenské divadlo s podtitulom Revue dramatických umení vychádza od roku 1953. Je to jediný teoretický a historický časopis na Slovensku pre oblasť divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia. Ilustrovaný. Ročne má cca 450 strán. Vychádza v slovenskom jazyku, obsah a resumé aj po anglicky.

ISSN 0037-699X (print)
ISSN 1336-8605 (on line)
EV 3134/09

Hlavná redaktorka: Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.

Redakčná rada:
Sylvia Huszár (Maďarsko – Maďarské divadelné múzeum a ústav v Budapešti)
Aľona Karas (Ruská federácia – Ruská univerzita divadelného umenia v Moskve)
Oľga Katafiasz (Poľsko – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego v Krakove)
Tatjana Lazorčáková (Česká republika – Univerzita Palackého v Olomouci)
Daniele Monmarte (France – CNRS v Paríži, v emeritúre)
Jan Vedral (Česká republika – DAMU v Prahe)
Ida Hledíková (Slovenská republika – VŠMU v Bratislave)
Elena Knopová (Slovenská republika – Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)
Nadežda Lindovská (Slovenská republika – VŠMU v Bratislave)
Miloš Mistrík (Slovenská republika – Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)
Ján Sládeček (Slovenská republika – Akadémia umení v Banskej Bystrici)
Ján Zavarský (Slovenská republika – Akadémia umení v Banskej Bystrici)

Časopis je evidovaný v databázach:
CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
ERIH PLUS - The European Reference Index for the Humanities and the Social SciencesOpen access: kompletná textová verzia časopisu od roku 2005 je dostupná na: http://www.sav.sk/index.php?doc=journal&journal_no=29

Kontakty, objednávky a distribúcia:
Adresa:
Slovenské divadlo
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovakia

tel.: (+421 2) 5477 7193
fax: (+421 2) 5477 3567
e-mail: michaela.mojzisova@savba.sk


Rozširuje, objednávky a predplatné na Slovensku prijíma: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava 45 : www.veda.sav.sk

Objednávky do zahraničia prijíma: SLOVART G.T.G. s.r.o., Krupinská 4, P.O. Box 152, 852 99 Bratislava, Slovakia

Predaj:
– Kníhkupectvo vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3, Bratislava, tel. 5249 8095; e-mail: knizhorv@savba.sk

– Informačné centrum Divadelného ústavu PROSPERO, Jakubovo nám. 12, Bratislava, tel.: 5930 4731, e-mail: prospero@theatre.sk


empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike