main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 21.04.2024
Meniny ma: Ervín
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

APVV č. 15-0764 - Kontaktné údaje


Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovensko
IČO: 00586986
Telefón: +421 2 5477 7193
Fax: +421 2 5477 3567
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000006674/8180
Štatutárny zástupca: PhDr. Elena Knopová, PhD.

Kontaktná osoba:
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. – zodpovedný riešiteľ
Mobil: +421 905 614 389
E-mail: milos.mistrik@gmail.com
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike