main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 02.03.2024
Meniny ma: Anežka
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Projekt APVV č. 15-0764 - Výstupy

2016


Vedecké štúdie
MISTRÍK, Miloš. The Regulation of Freedom of Expression in TV Broadcasting. In 5th Annual International Conference on Journalism & Mass Communications, 2016, s. 133-140. ISSN 2301-3710. ADEB
https://www.academia.edu/31642424/The_Regulation_of_Freedom_of_Expression_in_TV_Broadcasting

PODMAKOVÁ, Dagmar. In Quest of New (Slovak) Dramaturgy. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2016, roč. 64, č. 3, s. 236-259. ISSN 0037-699X. ADFB
https://www.sav.sk/journals/uploads/01091055SD03-2016-236.pdf

Popularizačné aktivity
MISTRÍK, Miloš. Europe Theatre Prize for the Fifteenth Time. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2016, roč. 64, č. 3, s. 310-315. ISSN 0037-699X. ADFB
https://www.sav.sk/journals/uploads/01091038SD03-2016-310.pdf
MOJŽIŠOVÁ, Michaela: prednáška Cenzúra v slovenskej opere (Akadémia umení, Banská Bystrica, v rámci Týždňa vedy a techniky, 7.11.2016)
SPODNIAKOVÁ, Zuzana: prednáška v bratislavskom V-klube, 24.11.2016 o ruskom hercovi a pesničkárovi Vladimírovi Vysockom.
SPODNIAKOVÁ, Zuzana: písomná a obrazová informácia o podujatí o Vladimirovi Vysockom vo webovom buletine SAV – Aktuality (http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=6644), 5.12.2016.

2017


Vedecké štúdie
MISTRÍK, Miloš. Video and Theatre or a Hybrid Scene: The Case of Theatrical Mise En Scene Fanny and Alexander. In Communication Today, 2017, vol. 8, no. 2, p. 134-144. ISSN 1338-130X. (APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). (Scopus, WOS) Typ: ADMB
https://www.communicationtoday.sk/download/22017/09.-MISTRIK-E28093-CT-2-2017.pdf

KNOPOVÁ, Elena. Slovak Directors of the X and Y Generation (Resuming Dialog). In Contemporary Slovak Directors. - Bratislava : Divadelný ústav, 2017, s. 7-20. ISBN 978-80-8190-027-3. (APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: AEDA
http://www.theatre.sk/slovakdirectors/Slovak-Directors-of-the-X-and-Y-Generation-resuming-dialogue/

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Peter Konwitschny, Opera and Theatre Director Shaping the Profile of the Bratislava Opera of a New Millennium. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 3, s. 266-282. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
https://www.sav.sk/journals/uploads/10261216SD03-2017-266.pdf

SLÁDEČEK, Ján. Miloš Pietor a Shakespearove historické kroniky v SND. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 2, s. 196-217. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
https://www.sav.sk/journals/uploads/08160823SD02-2017-196.pdf

ZAVARSKÝ, Ján. Alfréd Roller - novátor a tradicionalista. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2017, roč. 65, č. 4, s. 383-401. ISSN 0037-699X. (APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: ADFB
http://www.sav.sk/journals/uploads/01311103SD04-2017-383.pdf

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Slovak Opera Production after 1989 in the International Context. In ŁOBOS, Anna. In the labyrinth of (musical) art. - Sosnowiec : Humanitas, 2016, s. 139-152. ISBN 978-83-6568244-4.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: AECA

Citovaná práca: PODMAKOVÁ, Dagmar. In Quest of New (Slovak) Dramaturgy. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2016, roč. 64, č. 3, s. 236-259. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita), citovaná strana 257.
Citát: BALLAY, Miroslav. Transformations of Contemporary Theatre Practices. A reflection on the Creative Process as Research. In Slovenské divadlo. Vol. 65, no. 3 (2017), p. 251-265. ISSN 0037-699X.

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA Divadlo ako hodnotový diskurz – slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Theatre as a Value-based Discourse – Slovak Theatre and Contemporary European Theatre Culture.
5. a 6. októbra 2017, Bratislava.
Konferencia Divadlo ako hodnotový diskurz – slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra

Popularizačné aktivity
Publikácie:
MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Opus 21. storočia : Schreierov Hamlet vo Viedni. In Svět a divadlo : časopis o světě divadla a divadle světa, 2017, roč. 27, č. 1, s. 63-67. ISSN 0862-7258. (APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: BDE
MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Konwitschného "posadnutí". In Svět a divadlo : časopis o světě divadla a divadle světa, 2017, roč. 27, č. 2, s. 60-69. ISSN 0862-7258.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: BDE
MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Divadlo bez výkladu a výklad bez divadla. In Svět a divadlo : časopis o světě divadla a divadle světa, 2017, roč. 27, č. 6, s. 69-79. ISSN 0862-7258. (APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: BDE
SPODNIAKOVÁ, Zuzana - DVOŘÁK, Milan. Milan Dvořák - tlmočník Vladimira Vysockého. In Pontes : medzi východom a západom, 2017, roč. 3, č. 1-2, s. 34-39. ISSN 1339-8687. (APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: GII
SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Alexander Solženicyn v súčasnom umení a literatúre. In Pontes : medzi východom a západom, 2017, roč. 3, č. 3-4, s. 36-37. ISSN 1339-8687. (APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: GII
SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Divadlo sa stáva múdrejším, hlbším a bohatším. Spoluautori: Aľona Karas, Kristina Matvienko. In kod : konkrétne o divadle, 2017, roč. 11, č. 6, s. 79-83. ISSN 1337-1800. (APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: GII

Prednášky, vystúpenia v médiách:
MISTRÍK, Miloš. Názov aktivity: Hľadanie hodnôt v súčasnom divadle Typ: rozhlasové vystúpenie Miesto zverejnenia: RTVS, Rádio Devín Dátum konania: 9. 10. 2017 Ďalší autori: Jarmila Vitovičová
MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Názov aktivity: Prima la musica, poi le parole (?) Typ: prednáška Miesto zverejnenia: Univerzitná knižnica Bratislava Dátum konania: 4. 4. 2017
MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Názov aktivity: Ranné ladenie: Letné operné festivaly v Európe Typ: rozhlasové vystúpenie Miesto zverejnenia: RTVS, Rádio Devín Dátum konania: 31. 8. 2017 Ďalší autori: Jarmila Vitovičová
PODMAKOVÁ, Dagmar. Názov aktivity: Rozhovor o dramatike Osvalda Zahradníka Typ: televízne vystúpenie Miesto zverejnenia: RTVS, STV 1 Dátum konania: 17. 8. 2017 Ďalší autori: Patrícia Pružinská
SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Názov aktivity: Vladimir Vysockij – herec a bard Typ: prednáška Miesto zverejnenia: Ruské středisko vědy a kultury v Prahe Dátum konania: 25. 1. 2017

Elektronické dokumenty:
KNOPOVÁ, Elena. Slovenské divadlo po roku 1989 – Kontakty s európskou tvorbou a tendenciami. Dostupné na Knopová Slovenské divadlo po roku 1989 Typ: EDI
MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Dva pohľady na biedu z operného Hamburgu. In operaslovakia.sk, ´13. 12. 2017. Dostupné na http://operaslovakia.sk/dva-pohlady-na-biedu-z-operneho-hamburgu/ Typ: EDI
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike